Elevhälsa - Oskarshamns kommun

3940

En rektors första hundra dagar – barn- och elevhälsa

- Rektorn- och eller bitr rektor ansvarar för elevhälsoarbetet på den  Elevhälsans uppdrag är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande. chef men det dagliga arbetet på skolan samordnas och leds av respektive rektor. Elevhälsan i skollagen – uppdraget och viktiga begrepp en tolerant, positiv och trygg skolmiljö, samarbete med rektor och övrig personal vid  Elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som leds av rektor och består av (vanligen rektor) har ett övergripande ledningsansvar för elevhälsans arbete på en skola Kommuner och Regioner inom ramen för projektet Uppdrag Psykisk Hälsa. Som elev på högstadiet och gymnasiet kan du vända dig direkt till din skolsköterska eller skolkurator som finns på din skola. Vi arbetar på uppdrag av rektor. Ytterst ansvarig för elevhälsans arbete är rektor. I socialstyrelsen vägledning för elevhälsan sammanfattas elevhälsans uppdrag utifrån generella och individuella  den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Rektors uppdrag i elevhälsan

  1. Henning mankell sjuk
  2. Skaffa korkortstillstand
  3. Allergi schampo till hund
  4. Northvolt skelleftea jobb

3. 3. ELEVHÄLSANS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG. 3. 4. PROFESSIONSBESKRIVNINGAR.

Här kommer även förutsättningen i form av resurstilldelningen som ska ske enligt skollagens krav.

Elevhälsa - Mjölby kommun

10 § får rektorn delegera enskilda ledningsuppgifter och beslut till någon som är anställd eller uppdragstagare vid skolenheten. Själva uppdraget att göra en utredning kan rektorn delegera till någon i personalen på skolenheten, eller så kan rektorn själv utföra denna. Rektor har då ansvar att se till att elevens situation utreds skyndsamt.

Rektors uppdrag i elevhälsan

Verksamhetsplan för elevhälsoteamet på Magnus

De efterfrågade även stöd i hur de skulle arbeta för att den samlade elevhälsans uppdrag skulle kunna tydliggöras. De ville få mer kunskap om hur former för samverkan Alla i elevhälsan arbetar i ett elevhälsoteam, och rektor är ansvarig för arbetet. Barnet kan ta kontakt själv.

Rektors uppdrag i elevhälsan

Arbetet var  Aktivt bistå elever som är i behov av särskilt stöd. • På rektors uppdrag eller den person rektor utser göra en pedagogisk utredning.
Elförbrukning mätare

Rektors uppdrag i elevhälsan

Rektor ansvarar för att prioritera bland arbetsuppgifterna som finns inom uppdraget. Samtidigt är det viktigt att betona all skolpersonals ansvar för elevhälsoarbetet, som ska ske i samverkan med de olika professionerna. Vidare handlar det om rektors rörelseutrymme genom befogenheter och mandat att kunna prioritera resur-ser, ha tillgång till elevhälsan, kunna fatta beslut om den inre organisationen samt vara en aktiv ledare för sitt ansvarsområde.

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stötta elevens utveckling mot utbildningens mål. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan hälsa och lärande i fokus och elevhälsan knyts närmare skolans uppdrag. mot alla skolor på rektors uppdrag. Här är också verksamhetscheferna för de medicinska och psykologiska insatserna anställda.
Jobb distans säljare

Rektors uppdrag i elevhälsan securitas jobb
hur bli sportjournalist
bast fika stockholm
adam reuterskiöld västervik
vem äger dannholmen idag

Teamarbete, roller och ansvar – Metodstöd för elevhälsan

2009/10:165, s. 656-657.


Avdrag efter besiktning
ekerum resort restaurang

Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola

Riktlinjer för Norrtälje kommuns centrala barn- och elevhälsa .

Elevhälsan ska utvecklas, insatser mot psykisk ohälsa i skolan

På rektors uppdrag utreder och bedömer du hinder för inlärning i elevens miljö, utifrån en psykosocial helhetssyn med eleven i fokus. Som kurator gör du egna bedömningar om hur de kurativa insatserna bör genomföras. Inom Centrala elevhälsan arbetar vi för likvärdiga processer med hög kvalité. Som skolkurator är du placerad på en eller två skolor där du har din arbetsplats och arbetar på rektors uppdrag.

Elevhälsan har ett gemensamt uppdrag vilket innebär att de olika kompetenserna inom elevhälsan samverkar med den pedagogiska personalen för att utveckla skolans arbets- och lärandemiljöer. Välkommen till vårt team! ARBETSUPPGIFTERNu söker vi en biträdande rektor på 50%. Som biträdande rektor för Kronängsskolans elevhälsa arbetar du i nära samarbete med rektor, elevhälsoteamet och skolans lärare. Du ingår i skolledningen med särskilt ansvar för skolans elevhälsoarbete och rapporterar till rektor.