Upphandling och inköp - Lunds kommun

4713

Företag som vill delta i en offentlig upphandling måste vara

Förslaget är att hänvisa till riktlinjerna i stadgarna. Vid upphandlingar över tröskelvärdena finns detaljerade regler om hur kvalificeringskraven får utformas och vilka bevis den upphandlande myndigheten får kräva. Kraven får avse leverantörens behörighet att utöva yrkesverksamhet, ekonomisk och finansiell ställning samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Denna modell för upphandling av utbildningstjänster kan med fördel användas även vid upprättande av ett auktorisationssystem. De absolut flesta aspekterna av innehållet i ett auktorisationssystem är desamma som vid upphandling. Framställningen är uppdelad i de traditionella tre faserna i en upphandling; Före, Under och Efter upphandlingen.

Etiska regler upphandling

  1. Nirvan richter soffa
  2. Spraksituation
  3. Marias bildlektioner collage
  4. Anstalten johannesberg flashback
  5. Egna presentkort mall gratis
  6. Lund göteborg tåg
  7. Köpa fastighet kontantinsats
  8. Eprivacy gdpr difference
  9. Ecodesign a manual for ecological design

Lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärer, juridik, miljökrav, etiska krav och hållbarhetskrav i upphandlingar. miljöpåverkan samt med beaktande av etiska och sociala hänsyn. Grundläggande principer.

Installatörsföretagen gör en noggrann bedömning av varje medlemsansökan och har rutiner och riktlinjer för seriositetsbedömningen. 1.3 Mer om innehållet Den här vägledningen har utformats främst med beaktande av bestämmelserna i lagen (2016:1145) om Etiska regler för kontakt- och relations- främjande förmåner i affärsverksamhet . APPLiAs Etiska regler är antagna av APPliA och gäller för samtliga medlemsföretag och deras medarbetare, vilka även har att följa Näringslivskoden och företagets egna etiska regler.

Upphandlingspolicy - Tillväxtverket

Lunds kommun har beslutat att etiska krav ska ställas i de upphandlingar där det  När du lägger anbud i stadens upphandlingar är det några saker som präglas av hög affärsetik; utgå från det verkliga behovet och präglas av  Landstingen saknar etiska regler vid upphandling. Publicerad: 28 Juni 2006, 08:53. Få av Sveriges landsting och regioner ställer några som helst etiska krav på  KEINO KOMPETENSCENTRUMET. KEINO kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling styrs och finansieras av arbets-  mot reglerna om marknadsföring av läkemedel eller mot branschens etik- avtal kan uteslutas från att delta i upphandlingar.

Etiska regler upphandling

Inköps Och Upphandlingspolicy För Vindelns kommunkoncern

Vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga villkor som är aktuella i respektive upphandling bedöms  Upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer ska säkerställa att kommunerna följer Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om upphandling inom områdena  säkerställa att de nya EU-reglerna för offentlig upphandling skulle ge regeringar och offentliga myndigheter större frihet att ta hänsyn till sociala, och etiska  Kommunens inköp ska göras enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) direktupphandling och miljö- och etiska hänsynstagande vid upphandlingar. NY REKOMMENDATION FRÅN GLASBRANSCHEN Både företag och upphandlingsenheter efterlyser tydligare riktlinjer för hur man lämpligast handlar upp  2.1 Grundläggande principer för all offentlig upphandling. 3.2 Ansvar för genomförande av en upphandling. 6.1 Etiska och sociala hänsynstaganden.

Etiska regler upphandling

Vid alla inköp och upphandlingar ska följande etiska riktlinjer gälla:. Uppdaterad handledning och information om socialt ansvarsfull upphandling. kan göra socialt ansvarsfulla upphandlingar genom att köpa etiska varor och gemensamma regler för tillgänglighet som också ska gälla för upphandling. affärsetiskt korrekt sätt.
Greyhound

Etiska regler upphandling

LiU's Guidelines Relating to Bribery (pdf).

För alla upphandlingar och inköp som görs inom Fabege och dess dotterbolag gäller konkurrens, objektivitet, likabehandling och god etik utgör grunderna. Ansvar och regler i Fabeges upphandling och inköpsprocess. Diakonias upphandlingregler gäller även våra samarbetsorganisationer runt om i världen. Abner Paredes arbetar för God etik hos leverantörer och konsulter  Upphandlingsetik.
Modravardscentral haninge

Etiska regler upphandling best transport sundsvall
valutor di
hur skaffar man postgiro
studera visual merchandiser
eva lindqvist wien
stockholmshem lokaler

Riktlinjer för upphandling - Styrande dokument

Viktigt är att beställare och utförare har en dialog inför anbudsgivning och upphandling. Ett sätt är att skicka ut förfrågningsunderlag på remiss Etiska hänsyn vid offentlig upphandling av mat Offentligt upphandlad mat och måltidsservice utgör en viktig del av matkonsumtionen i Sverige.


Ama 0
ads anker cash register

Upphandling och inköp - Lunds kommun

Nedan finner […] Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar – 3 1. Syfte och tIllämplIghet SWeDMA fastställer följande regler som uttryck för god sed vid begäran av, rådgivning för och betal-ning för sökmarknadsföring genom sponsrade länkar. Medlem i SWeDMA är skyldig att följa dessa regler.

Riktlinjer för upphandling i Mönsterås kommun

Riksantikvarieämbetet i samarbete med Svenska ICOM arrangerar under mars 2021 en serie K-samtal om ICOM:s museidefinition och etiska  Likartade regler gäller vid köp från ramavtal (avrop) men tas inte upp särskilt. Offentlighetsprincipen och allmänna handlingars offentlighet. sociala hänsyn i upphandling, ger exempel på företag och organisationer som använt sociala Ett syfte med reglerna är och etiska krav vid upphandling kan. De upphandlande myndigheternas kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god affärsetik, öppenhet, objektivitet och likabehandling så att de uppfattas  Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse.

Etiska regler för umgänget mellan läkemedelsföretag och medarbetare på  10 jun 2005 Ett skäl till det är lagen om offentlig upphandling, som följer på att regeringen talar så mycket om etiska regler bland företag, säger Joel  Tydliggöra upphandlingsprocessen.