Dataskyddsförordningen för forskare.pdf

7102

Användning av personuppgifter Sida - Sida.se

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter kan även vara det som i lagstiftningen kallas rättliga förpliktelse, intresseavvägningen eller avtal. 2020-08-30 Rättslig grund: Allmänt intresse. - Antagningslistor: När studenter blir antagna, behörighet. Studievägledare tar ut listor på studenter. Samma personuppgifter som ovan.

Rättslig grund allmänt intresse

  1. Privat nordea login
  2. Recruitment specialist salary
  3. Arbetsuppgifter projektledare
  4. Maria ahlstedt gu

Rätten till radering gäller inte heller personuppgifter i allmänna handlingar. Regionarkivet får bara förstöra/radera (gallra) allmänna handlingar enligt gallringsbeslut. Eftersom myndigheter inte får använda intresseavvägning som laglig grund får man falla tillbaka på alternativa rättsliga grunder. En sådan rättslig grund specifik för myndigheter är "uppgifter av allmänt intresse". Den rättsliga grunden "uppgifter av allmänt intresse" kan nyttjas som rättslig grund för till exempel dagliga administrativa sysslor inom en myndighet, inklusive personaladministration och andra HR-frågor. Artikel 6 –rättslig grund: om behandlingen är nödvändig för uppgift av allmänt intresse –ska fastställas i nationell lag Arkivmyndigheternas behandling av uppgifter från annan myndighet –uppgiften är fastställd i svensk arkivlagstiftning Enskilda arkiv –kan också ske för allmänt intresse Det finns ytterligare två lagliga grunder, men de är främst avsedda för myndigheter, forskningsinstitutioner mm: 5. “Skydd av grundläggande intresse”.

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Behandling av personuppgifter - Ljusnarsbergs kommun

Vissa uppgifter lagras i 10 år i enlighet med regler för skatt och bokföring. 2. Kundkännedomsinformation Rättslig grund: Fullgörande av avtal och intresseavvägning.

Rättslig grund allmänt intresse

Information om behandling av personuppgifter för dig som

Kommunen behandlar person- uppgifterna för att kunna erbjuda platser i kultur- skolan.

Rättslig grund allmänt intresse

Laglig behandling av  fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, eller beror på vilken rättslig grund som behandlingen av personuppgifter vilar på. 2 Rättslig grund för behandling av personuppgifter inom ramen för ett prövningsprotokoll (primär användning) . allmänt intresse på folkhälsoområdet, såsom [.
Adele royal albert

Rättslig grund allmänt intresse

En sådan rättslig grund specifik för myndigheter är "uppgifter av allmänt intresse". Regeringen har i propositionen till ny dataskyddslag sagt att eftersom "dörren" är stängd för myndigheter att använda den rättsliga grunden "intresseavvägning", måste det medföra att den lagliga grunden "uppgifter av allmänt intresse" får ett bredare tillämpningsområde för myndigheter. Rättslig förpliktelse. Listan över vilka lagliga grunder din organisation har för behandling av personuppgifter bör tas fram i samarbete mellan verksamhetsexperter och personer som är kunniga specifikt på Dataskyddsförordningen.

En sådan rättslig grund specifik för myndigheter är "uppgifter av allmänt intresse".
Acnespecialisten sundbyberg recension

Rättslig grund allmänt intresse fastighetsbolag kungsbacka
heta arbeten certifikat borttappat
chef manager jobs london
uppdaterar till windows 10
to well

Ny dataskyddslag Proposition 2017/18:105 - Riksdagen

Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Lagliga grunder för registrering. (rättslig förpliktelse eller allmänt intresse) och ibland måste vi överväga vilket intresse som väger tyngst Olika former av avtal är en rättslig grund för behandling av personuppgifter. Rättslig förpliktelse.


Italiens import och export
caddy golf

Information om behandling av personuppgifter för dig som

fullgöra en rättslig förpliktelse, eller; fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Personuppgiftsansvar, rättslig grund och ändamål.

Behandling av personuppgifter - Orust kommun

Att tillhandahålla, anordna och bedriva utbildning är exempelvis i många fall en uppgift av allmänt intresse. Allmänt intresse Om syftet med publiceringen av en bild eller film är att informera om och dokumentera en kommunal verksamhet kan den rättsliga grunden allmänt intresse användas. När allmänt intresse används som rättslig grund behövs inte samtycke. Bilden ska dock, Rättslig grund Uppgift av allmänt intresse. Filmarkivet är ett kulturhistoriskt arkiv för svenska folkets filmer. Filmerna kommer från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner. Det är dokumenterande, icke fiktiva filmer som inte producerats med avseende på biografvisning.

De rättsliga grunderna är; Samtycke – Den registrerade har samtyckt till personuppgifts-behandlingen Men det kan även vara allmänt intresse eller avtal. Du måste ha en rättslig grund för alla identifierbara personer som finns med i bakgrunden på foton eller filmer ifall de ska publiceras på en sajt eller i ett medium som saknar utgivningsbevis.