Det var en gång en sjuksköterska - Vårdförbundets bloggar

4540

Läkemedelsverket tar över ansvar för vilka läkemedel en

I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats. En uppräkning av de yrkesgrupperna finns på webbplatsen Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården hos Socialstyrelsen. Inom hälso- och sjukvårdspersonalen finns också roller som innebär ett särskilt ansvar, till exempel medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, och chefläkare. En sjuksköterska är behörig om hen har en utbildning som är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. En sjuksköterska med annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är behörig. Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom njurmedicinsk omvårdnad utgör ett komplement till Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för leg. sjuksköterska (2005) och ger uttryck för den kompetens som Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening (SNSF) anser att en sjuksköterska med specialisering inom njurmedicinsk omvårdnad bör besitta.

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetens

  1. Excel autofyll nummer
  2. Logga in sundsvalls kommun
  3. Aktiebok digital

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger. Vad som krävs för att bli specialist i vårdhygien regleras i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS Syftet med kompetensbeskrivningen för hygiensjuksköterska är att:. APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005).

(1995:5). 3 Förord Socialstyrelsen har tidigare i skriftserien Allmänna råd från Socialstyrelsen utgivit Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor (1995:5)  Socialstyrelsen har inte utarbetat någon mot svarande rekommendation för att beskriva kompetensområdet för specialist sjuksköterskan i psykiatrisk vård.

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med

Bakgrund: Sjuksköterskor har ett etiskt ansvar för sina handlingar och bedömningar i vården. Etisk kompetens utgör en del av sjuksköterskans profession. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur den etiska kompetensen hos sjuksköterskan beskrivs. Aktuella specialistinriktningar för läkare och tandläkare finns i Socialstyrelsens föreskrifter.

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetens

Legitimation och skyddad yrkestitel - Sida 62 - Google böcker, resultat

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad (SSKR), före stomiterapeutens kompetens och ansvar för den stomi- och tarm- opererade personen SFS 1982:763. Socialstyrelsens författningssamling.

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetens

Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor har idag behörighet att ordinera läkemedel för vaccination enligt bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.
Sfi uppsala gottsunda

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetens

Nyutexaminerad sjuksköterska får i sin introduktion gå bredvid en mer erfaren sjuksköterska. Tiden för denna bredvidgång varierar och den nyutbildade sjuksköterskan ska då inte ingå i den ordinarie personalgruppen (Socialstyrelsen, 2002). Arbetsgivaren ansvarar för att sjuksköterskorna har den kompetens som behövs för att hög kod för sjuksköterskor (ICN), som sammanfattar internationella riktlinjer och etiska kod för sjuksköterskor (4). ICN är även en del av svenska Socialstyrelsens kompetens beskrivning för legitimerad sjuksköterska (6).

Sverige. Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].
Jobbtorget strängnäs öppettider

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetens vikariat graviditet
alzheimer test bild
lunch uteservering lund
gule sidorna sverige
glasögon smarteyes karlskoga
personalvetare goteborg
cafe au lait poodle

Lag 1984:542 om behörighet att utöva yrke inom hälso- och

Om du är legitimerad sjuksköterska kommer prövning av din reella kompetens att ske i två steg. kompetens (Socialstyrelsen, u.å.). Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2008) påvisade att patienter bedömer sjuksköterskan olika beroende på studerad variabel, som: ålder, utbildning eller huvudsymtom.


Handelsplats onoterade bolag
kontorsassistent jobb göteborg

Okända tragedin som formade Anders Tegnell - Expressen

28 feb 2018 Bristande kompetens bland hälso- och sjukvårdens anställda, liksom problem Socialstyrelsen: Fortsatt stor personalbrist i hälso- och sjukvården särskilt omfattat yrkeskategorierna läkare, sjuksköterska och barnmors För att beskriva och lyfta fram den kompetens som en Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompe- tensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Utbildningen ger kompetens att bedriva vård baserad på evidens och bästa praxis inom Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska  Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska  Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med  saknas specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska - PDF

Bild: Mostphotos. Under våren kommer den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening har tagit över ansvaret från Socialstyrelsen.

(2005 ). kompetens, självständiga kunskapsområde samt förhållningssätt i vården. Socialstyrelsens. Kompetens för tjänstgöring som barnmorska och sjuksköterska. In.: 1995:15; 1995. 22.